۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
درباره بيمارستان علی بن ابیطالب (ع)

بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) در سال 1386 كلنگ زني و ساختمان آن درسال 1392 افتتاح گرديد. در تير ماه 1394بخش هاي باليني و غيرباليني آن بصورت رسمي افتتاح وشروع بكار نمود. اين بيمارستان در زميني به مساحت 40000 متر مربع وزيربناي 2850 متر مربع در تقاطع بلوار امام علي (ع) و جانبازان قرار گرفته است درحال حاضر داراي بخشهاي بستري اطفال ،داخلي،جراحي ،زنان ،اورژانس و زايشگاه ،اتاق عمل و بخشهاي پاراكلنيك : درمانگاه تخصصي ،آزمايشگاه ،راديولوژي و سونوگرافي ميباشد.

خراسان جنوبي- سربيشه- خيابان جانبازان9- بيمارستان علي بن ابيطالب(ع)
تلفن:  32664754-056    دورنگار:    32664758-056  كدپستي    E-mail: srb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal