۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
درباره بيمارستان علی بن ابیطالب (ع)

بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) در سال 1386 كلنگ زني و ساختمان آن درسال 1392 افتتاح گرديد. در تير ماه 1394بخش هاي باليني و غيرباليني آن بصورت رسمي افتتاح وشروع بكار نمود. اين بيمارستان در زميني به مساحت 40000 متر مربع وزيربناي 2850 متر مربع در تقاطع بلوار امام علي (ع) و جانبازان قرار گرفته است درحال حاضر داراي بخشهاي بستري اطفال ،داخلي،جراحي ،زنان ،اورژانس و زايشگاه ،اتاق عمل و بخشهاي پاراكلنيك : درمانگاه تخصصي ،آزمايشگاه ،راديولوژي و سونوگرافي ميباشد.

خراسان جنوبي- سربيشه- خيابان جانبازان9- بيمارستان علي بن ابيطالب(ع)
تلفن:  32664754-056    دورنگار:    32664758-056  كدپستي    E-mail: srb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal