برگزاري كارگاه آموزشي " بيماري هاي ناشي از كار"
برگزاري كارگاه آموزشي " بيماري هاي ناشي از كار"

بنا به گزارش روابط عمومي ، در پي نياز سنجي آموزشي پرسنل در سال 98 و با توجه به تحليل و آناليز جواب معاينات ادواري شاغلين بيمارستان ، كارگاه آموزشي با عنوان " بيماري هاي ناشي از كار " ويژه كليه پرسنل بيمارستان  ، توسط واحد بهداشت حرفه اي با همكاري سوپروايزر آموزشي در روز دوشنبه مورخ 98.06.11 برگزار گرديد .

مدرس اين كارگاه آقاي دكتر پور صدري پزشك دوره ديده طب كار بود كه بيماري هاي اسكلتي –عضلاني و بيماري هاي ناشي از نيدل استيك را مورد بررسي و آموزش قرار داد. در انتهاي كارگاه آموزشي با سئوالات پس آزمون ميزان اطلاعات و بهره وري افراد شركت كننده مورد ارزيابي قرار گرفت.

 
 
 
 
 
 
منبع: بيمارستان علي بن ابيطالب(ع) سربيشه تعداد بازدید: 41 تاریخ درج: 1398/06/12
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
Powered by DorsaPortal